Informacja telefoniczna

z telefonów stacj. i kom.:

703 403 350

(koszt 2,58 zł/min)

 

Rezerwacja telefoniczna

biletów dalekobieżnych

w godzinach 7:00-18:00

52 327 61 61 

Zobacz więcej

ULGI HANDLOWE I USTAWOWE

Na liniach KOMFORT BUS obowiązują następujące Ulgi :

 

ULGI HANDLOWE:

10% - młodzież szkolna do 24 lat, studenci do 26-go roku życia

10% - osoby powyżej 60 lat, emeryci i renciści

 

ULGI PRZY REZERWACJI TELEFONICZNEJ

10% - rezerwacja telefoniczna 

25% - rezerwacja telefoniczna młodzież szkolna do 24 lat, studenci do 26-go roku życia

25% - rezerwacja telefoniczna osoby powyżej 60 lat, emeryci i renciści

30% - "Tanie powroty z Komfort Busem" 

             Klient kupujący / rezerwujący bilet na wyjazd i jednocześnie zakupujący bilet powrotny otrzymuje  

             następujące zniżki

             a) przy zakupie biletu wyjazdowego klient jest uprawniony do skorzystania z obowiązujących zniżek

                 (10% za rezerwację telefoniczną dla biletów normalnych i 25% zniżki dla emerytów, rencistów,

                 osób po 60 roku życia, uczniów do 24 roku życia i studentów do 26 roku życia)

             b) przy jednoczesnym zakupie biletu powrotnego z deklaracją daty i godziny odjazdu, klient

                 otrzymuje 30% zniżkę na bilet powrotny.

 

BILETY RODZINNE - dostępne przy rezerwacji telefonicznej, kasie PKS w Bydgoszczy oraz u kierowcy

2+1 – Osoby dorosłe po 25% zniżki, Dziecko 35% zniżki
2+2 – Osoby dorosłe po 25% zniżki, Dziecko 1 - 35% zniżki, Dziecko 2 - 50%
2+3 – Osoby dorosłe po 25% zniżki, Dziecko 1 - 35% zniżki, Dziecko 2 - 50%, Dziecko 3 - 75%

 

Jako dziecko traktowana jest osoba do ukończenia 18 roku życia posiadająca legitymację szkolną. Jako rodzinę traktujemy dwie osoby pełnoletnie, bez znaczenia ma tu płeć osób oraz pokrewieństwo. Dzieci liczymy od najstarszego do najmłodszego. Zniżki nie łączą się z innymi ulgami.

 

BILETY GRUPOWE

od 5 do 9 osób 20% zniżki
od 10 do 14 osób 25 % zniżki
od 15 do 19 osób 30% zniżki
od 20 do 29 osób 35% zniżki
od 30 do 50 osób 40% zniżki

Bilety grupowe dotyczą wszystkich osób bez względu na wiek. Sprzedaż biletów grupowych możliwa jest tylko przez kasę PKS w Bydgoszczy po wcześniejszym uzgodnieniu dostępności miejsc w autobusie. Zniżki nie łączą się z innymi ulgami.

 

 

ULGI USTAWOWE

37% - Niewidomy II i III grupy

37% - Inwalida wojenny i wojskowy II i III grupy

37% - Osoba niesamodzielna

51% - Niewidomy niesamodzielny

78% - Dziecko niepełnosprawne

78% - Opiekun dziecka niepełnosprawnego

78% - Inwalida wojenny i wojskowy I grupy

95% - Przewodnik niewidomego

95% - Opiekun osoby niesamodzielnej

95% - Opiekun inwalidy wojennego I grupy

100% - Poseł

100% - Senator

100% - Straż graniczna

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o.

85-097 Bydgoszcz | ul. Jagiellońska 58

KRS Nr 0000056966 Sad Rejonowy w Bydgoszczy | Kapitał Zakładowy 2.600.000 PLN

tel. +48 52 / 322 90 57 | fax.+48 52 / 322 05 81

E-mail: ppks@pks.bydgoszcz.pl | Internet: www.pks.bydgoszcz.pl

Facebook
Facebook