Informacja telefoniczna

z telefonów stacj. i kom.:

703 403 350

(koszt 2,58 zł/min)

 

Zobacz więcej

Strona główna   ›   Firma   ›   RODO

RODO

INFORMACJA

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. pragnie poinformować, że od dnia 25 maja 2018 roku rozpoczyna się egzekucja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 58 (PKS). W przypadku jakichkolwiek pytań dot. przetwarzania Państwa danych prosimy
o kontakt z wyznaczonym przez PKS Inspektorem Danych Osobowych (IDO) poprzez mail: rodo@pks.bydgoscz.pl

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem umowy z PKS i wyłącznie w celu jej realizacji. PKS, zgodnie z przepisami może również przetwarzać Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu usprawiedliwionego interesu, jakim jest marketing własnych usług.

 

Państwa dane osobowe PKS przetwarzać będzie przez cały okres realizacji usługi wynikającej z zawartej umowy, a także w okresie niezbędnym dla ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z tą usługą.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o.

85-097 Bydgoszcz | ul. Jagiellońska 58

KRS Nr 0000056966 Sad Rejonowy w Bydgoszczy | Kapitał Zakładowy 2.600.000 PLN

tel. +48 52 / 322 90 57 | fax.+48 52 / 322 05 81

E-mail: ppks@pks.bydgoszcz.pl | Internet: www.pks.bydgoszcz.pl

Facebook
Facebook